Jawatan Kosong di Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) Disember 2017

Details about advertising :

Name / Company: Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)

Address : Selangor

Job Categories : Kerajaan

Phone : 03-79563544

Email :

Website :  www.mbpj.gov.my


Job Description :

Pentadbiran Majlis terdiri daripada 25 orang Ahli Majlis dan diketuai oleh seorang Datuk Bandar. Ahli Majlis adalah dilantik oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Datuk Bandar adalah seorang pegawai Kerajaan Persekutuan yang dilantik oleh pentadbiran negeri selepas mendapat persetujuan Menteri Besar. Datuk Bandar bertugas sepenuh masa dibantu oleh seorang Timbalan Datuk Bandar dan Ketua-ketua Jabatan dalam menetapkan dan melaksanakan visi, misi, dasar kualiti, objektif dan aktiviti Majlis. Majlis meluluskan draf undang-undang Majlis dan membentuk polisi-polisi untuk dilaksanakan oleh jabatan.

Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) Disember Terkini 2017 :

  1. Penolong Juruaudit W29
  2. Penolong Kurator S29
  3. Pegawai Penerangan S41
  4. Pembantu Tadbir N19

How to Apply :

CLICK HERE FOR APPLICATION AND HOW TO APPLY

 

Tarikh Tutup  : 13 Dec 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *