Jawatan Kosong di Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) Disember 2017

Details about advertising :

Name / Company: Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

Address : Kuala Lumpur

Job Categories : Kerajaan

Phone : 03-61261600

Email :

Website : portal.mpm.edu.my


Job Description :

Sejak MPM ditubuhkan, bidang tugas MPM yang pada mulanya hanya mengendalikan peperiksaan STPM telah diperluas. Pada tahun 1999, MPM telah dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan Malaysian University English Test (MUET). Ujian ini wajib diduduki oleh semua pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA). Mulai tahun 2003, MPM telah diamanahkan untuk mengendalikan peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bagi anggota perkhidmatan pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) sehingga peperiksaan ini dimansuhkan pada 1 Januari 2011. Di samping itu, MPM juga telah mengendalikan Malaysian Information Technology Examination (MITPE) bagi pihak Multimedia Technology Enhancement Operations Sdn. Bhd. (METEOR). Peperiksaan ini membolehkan para graduan dan golongan profesional IT mendapat pengiktirafan dalam kemahiran IT di seluruh dunia. Mulai tahun 2008, MPM mengelolakan ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) bagi pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Ujian psikometri yang diadakan dua kali setahun ini bertujuan untuk menilai sahsiah pelajar dan graduan yang ingin mengikuti program pengajian pendidikan untuk menjadi pendidik. Mulai tahun 2009 pula, MPM mengelolakan ujian Malaysian University Selection Yearly Inventory (MUnSYI) bagi pihak Universiti Sains Malaysia. Pada tahun 2010, MPM telah menandatangani memorandum perjanjian dengan Malaysian Financial Planning Council (MFPC) untuk mengendalikan peperiksaan bagi pihaknya, iaitu Shariah Registered Financial Planner, Shariah Registered Financial Planner Capstone, dan Shariah Registered Financial Planner Ad-hoc, dan Registered Financial Planner Capstone.

Jawatan Kosong  Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) Disember Terkini 2017 :

  1. Pegawai Peperiksaan DG41
  2. Pegawai Undang-undang L41
  3. Pegawai Integriti Bertauliah 41
  4. Pegawai Peperiksaan Gred DG41
  5. Pembantu Tadbir (P/O) N19
  6. Pegawai Teknologi Maklumat F41

How to Apply :

CLICK HERE FOR APPLICATION AND HOW TO APPLY

 

Tarikh Tutup  : 10 Dec 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *